Máy cân bằng bánh xe MT3650 Up

 

Màn hình rộng lý tưởng để hiển thị đồ họa có độ phân giải cao và phần mềm chuyên dụng.

Theo tiêu chuẩn, chương trình Cân nặng Dễ dàng bao gồm Trọng lượng Tối thiểu. Phần mềm này cho phép giảm trọng lượng cân bằng, thông qua phân tích các giá trị ngưỡng khác nhau, theo loại xe: nhanh hoặc chậm (duy nhất trên thị trường).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *